Grzegorz Halama (Polish Comedian)

City Limits, Coburg St.

Fri 14 Jun 2024 (note: this event has already taken place)
8pm
20/25


Grzegorz Halama is a Polish parodist, cabaret actor, and comedian, born on January 2, 1970, in ?widwin, Poland. He is known for his quick wit, clever humor, and ability to connect with audiences through his performances. He is considered one of the most popular and talented comedians in Poland, and his work continues to entertain audiences both online and on stage.

Piosenki, monologi, skecze i formy bli?ej nie okre?lone b?d?ce wszystkim po trochu – oto co mo?na zobaczy? w kabarecie Grzegorz Halama Oklasky.

Striptiz, Schtirlitz, sztu?ce i tlenek fosforu w ma?ych paczuszkach – tego w kabarecie Grzegorza nie zobaczycie.

Grzegorz Halama zawsze prezentuje silny program, który sprawdza si? we wszystkich warunkach. Jest popularny i ma swoj? rzesz? fanów.

Znany z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak równie? z wielu parodii, monologów czy skeczy.

Je?eli kiedykolwiek widzia?e? faceta w ?ó?tym golfie o aerodynamicznym kszta?cie,

to na pewno by? to Grzegorz Halama w ?ó?tym golfie o aerodynamicznym kszta?cie.

Show more..Venue Info


City Limits

16 Coburg St., Cork
+353 (021) 4507744

www.thecomedyclub.ie