Peoples Republic Of Cork

Piersi

Crane Lane Theatre, Phoenix St.

Sat 09 Nov 2019 (event has already taken place)2019-11-09 20:00:00
8pm
€25.00

Zespó? Piersi powsta? w 1984 roku w Jarocinie z inicjatywy Zbigniewa Mo?dzierskiego, Paw?a Kukiza, Andrzeja Olszewskiego, Rafa?a … ble, ble ble. Kto chce poczyta? o historii, odsy?amy do netu – tam mo?na znale?? mnóstwo prawdziwych i mniej prawdziwych faktów z ?ycia zespo?u. Kto natomiast chce pozna? nas nieco bli?ej, zapraszamy do zapoznania si? z tym w?a?nie info.
Bilety online: €25:
www.bilecik.ie oraz www.bilety.ng24.ie
mog? by? zastosowane dodatkowe op?aty
Bilety przy wej?ciu: €35
Regulamin: www.alter4.eu/regulamin
Razem mamy 405 lat, nasz wzrost to 17 metrów i 68 centymetrów, wa?ymy równiutk? ton?, z czego po?owa to „Ma?y” i „Asan”, mieli?my 385 dziewczyn, z czego dziesi?? najlepszych zosta?o naszymi partnerkami ?yciowymi. W tych zwi?zkach, z ma?ym wyj?tkiem, sp?odzili?my potomstwo w ilo?ci czternastu sztuk, z czego pi?? dziewczynek i dziewi?ciu ch?opców. Nasze zainteresowania to cenzura, cenzura oraz cenzura. Po za tym interesujemy si? muzyk?, filmem, sportem, podró?ami i szeroko poj?ta rozrywk? Je?li chodzi o osi?gni?cia to mo?emy pochwali? si? faktem, i? ka?da p?yta zespo?u PIERSI pokry?a si? z?otem, a ostania „PIERSI i PRZYJACIELE 2”, na której znajduje si? piosenka „Ba?kanica” ma ju?

Show more..Venue Info


Crane Lane Theatre

Phoenix St.
+353 (021) 4278487

www.cranelanetheatre.ie
More at Crane Lane Theatre

Loading....

Thu 14 Nov

Fox Jaw

Crane Lane Theatre

Thu 14 Nov

Stuart Wilde & The Birdmen

Crane Lane Theatre

Fri 15 Nov

Fiesta Latina with DJ Wilros

Crane Lane Theatre

Sat 16 Nov

A Cow in the Water – Dark Country Jamboree

Crane Lane Theatre

Sat 16 Nov

DJ Fadd Jnr

Crane Lane Theatre

Sun 17 Nov

Crow Black Chicken

Crane Lane Theatre

Sun 17 Nov

Sunday Blues Jam with Gerry Quigley & The Durty Blues Band

Crane Lane Theatre

Mon 18 Nov

Dr Dec and The Side Effects

Crane Lane Theatre

Mon 18 Nov

Céilí By The Lee ( classes)

Crane Lane Theatre

Tue 19 Nov

The Underscore Orkestra

Crane Lane Theatre

Tue 19 Nov

Swingin In The Lane

Crane Lane Theatre

Tue 19 Nov

Jazz Improv! All players welcome

Crane Lane Theatre

Thu 21 Nov

Organzola – Atlantic Songbook session

Crane Lane Theatre

Fri 22 Nov

DJ Val

Crane Lane Theatre

Sat 23 Nov

The Scratch

Crane Lane Theatre

Sat 23 Nov

DJ Fadd Jnr

Crane Lane Theatre

Sun 24 Nov

The Professional Blues Band

Crane Lane Theatre

Mon 25 Nov

Ceili By The Lee (classes)

Crane Lane Theatre