Fiddle Concert: Alan Finn, Bernadette Nic Gabhain, Garry Cronin, Judy Murphy, Eileen O ‘brien, Seamus Sands

An Spailpín Fánach, South Main St.

Sun 01 Oct 2023 (note: this event has already taken place)
2pm
€10Fiddle Concert: Alan Finn (Cork), Bernadette Nic Gabhain (Co Meath), Garry Cronin (Cork), Judy Murphy (Cork), Eileen O ‘Brien (Tipperary), Seamus Sands (Co Down).
Venue Info


An Spailpín Fánach

Cork City


www.corkfolkfestival.com