tempobet tipobet Instagram Profiles
City Council: Scéim Teanga - submissions á lorg - Peoples Republic Of Cork Discussion Forums

Go Back   Peoples Republic Of Cork Discussion Forums > Daon Phoblacht Chorcaí
User Name
Password
Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-09-2010, 11:24 PM
Club DP Club DP is offline
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 7
Default City Council: Scéim Teanga - submissions á lorg

(English below)


Scéim Teanga - Irish Language Scheme
Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach Chorcaí a tarna scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag Comhairle Cathrach Chorcaí anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba cheart nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba cheart freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí a sheoladh isteach go leictreonach chuig gaeilge@corkcity.ie. Is féidir aighneachtaí a sheoladh sa phost chuig:

An tOifigeach Cumarsáide agus Gaeilge, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach, Corcaigh.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná: 5.00 i.n. Dé hAoine 17 Meán Fomhair 2010.

Tá a thuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ag http://www.pobail.ie/

Tá Cóip de Scéim Teanga an Chomhairle 2007-2010 le fáil ar súiomh idirlín an Chomhairle www.corcaigh.ie faoi “Publications”.
Request for Submissions
Official Languages Act 2003 - Preparation of a Second Draft Irish Language Scheme for Cork City Council

Cork City Council proposes to draft its second Irish Language Scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. Cork City Council now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Where possible submissions should be forwarded electronically to gaeilge@corkcity.ie. Alternatively they may be posted to the following;

Communications and Irish Officer, Cork City Council, City Hall, Cork.

The latest date for receipt of representations is: 5.00 p.m. Friday September 17th 2010.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs' website http://www.pobail.ie/. A copy of Cork City Council’s Draft Scheme 2007- 2010 may be viewed at Cork City Council’s website www.corkcity.ie under “Publications”.

Last edited by Club DP; 07-09-2010 at 11:37 PM..
Reply With Quote
  #2  
Old 07-09-2010, 11:36 PM
Club DP Club DP is offline
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 7
Default

BTW

Féach ar scéim teanga 2007-2010:

http://www.corkcity.ie/aboutus/publi...2007_20102.pdf

Ní fhuair siad ach 7 n-aighneacht (submissions) ag an am sin. B'fhiú do thuairm a thabhairt dóibh go háirithe má bhíonn moltaí agat.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum JumpAistrigh/Translate
Hank Wedel & Ray Barron

Charlie's, Today @ 9:30pm

More events ▼All times are GMT. The time now is 09:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
All forum comments are the sole responsibility and property of forum users. PeoplesRepublicOfCork.com and its sponsors disclaim all liability for content posted by users of the forum. PeoplesRepublicOfCork.com and its sponsors do not necessarily share the views expressed in this forum. Use the report post system to have comments considered for edit or deletion. All users are IP logged. Website hosted by Hostrocket USA.